PRAVNO OBVESTILO

Lastnik spletnega mesta in domene www.masel.si (v nadaljevanju spletno mesto Masel d. o. o.) je podjetje Masel d.o.o. Savlje 89, 1000 Ljubljana, ki zagotavlja točnost podatkov, objavljenih na spletni  strani www.masel.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Masel d.o.o., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Masel d.o.o., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Masel d.o.o. se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost.

Podjetje MASEL d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.masel.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

Ljubljana, 8. julij 2019

GOR